Voor wie

Ergotherapie is voor alle leeftijden. Voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Hieronder staan een aantal voorbeelden waar een ergotherapeut een rol in kan spelen.

 

Een jongen van 7 heeft op school veel moeite met het plannen van zijn taakjes. De juf merkt dat hij niet zelfstandig kan beginnen met werken. De ergotherapeut analyseert middels een observatie en een gesprek met de leerkracht en ouders waar het probleem zit en gaat samen met het kind aan de slag om zelfstandig tot werken te kunnen komen.

 

Een meisje heeft veel moeite om stil te kunnen zitten in de klas. Ze loopt veel, tikt met haar pen op de tafel, raakt andere kinderen aan. De ergotherapeut analyseert middels een vragenlijst voor school en ouders, een gesprek met de leerkracht en ouders en een observatie waar dit vandaan zou kunnen komen en adviseert of behandelt aansluitend om de problemen op te lossen dan wel te verminderen.

 

Een huisvrouw die vanwege bewegingsbeperking en krachtsverlies in bovenste extremiteiten niet meer in staat is om alle handelingen in haar keuken zelfstandig uit te voeren. De ergotherapeut bekijkt samen met haar de keukenindeling en of bepaalde handelingen op een andere manier wel zelfstandig lukken.

 

Een alleenwonende man met een halfzijdige verlamming kan zijn hobby, tuinieren, niet meer uitvoeren  en moet elke ochtend wachten op de Thuiszorg om zijn sokken en schoenen aan te trekken. De ergotherapeut oefent met een hulpmiddel zodat hij de sokken en schoenen zelfstandig aan en uit kan doen. In de tuin wordt gekeken naar aanpassingen en hulpmiddelen zodat hij voor een deel zijn hobby weer kan uitvoeren.