Informatie

Wel of geen verwijzing nodig

U kunt zonder verwijzing een afspraak maken met de ergotherapeut. Dit heet Direct Toegankelijke Ergotherapie (DTE).

Als u een afspraak wilt maken kan de ergotherapeut met behulp van een korte screening beoordelen of de hulpvraag passend is of dat er een verwijzing nodig is van uw huisarts of medisch specialist. Bij kinderen tot en met 18 jaar wordt altijd een verwijzing van de huisarts of medisch specialist gevraagd. De meeste verzekeraars vergoeden de DTE screening, een enkele verzekeraar vergoedt de DTE screening niet.

U kunt natuurlijk ook op verwijzing van de huisarts of specialist bij mij terecht. Zij zullen u dan een verwijzing meegeven.

Werkt u in de thuiszorg, of bent u op een andere manier betrokken bij een cliënt waar u ergotherapie voor wilt aanvragen, dit kan ook, neem dan contact op.

Eerste contact

Tijdens het eerste contact zal de ergotherapeut vragen naar de volgende gegevens. Deze zijn nodig om u te kunnen behandelen. Ook zal de ergotherapeut vragen naar een geldig identiteitsbewijs.

Naam
Adres
Geboortedatum
BSN
Zorgverzekeraar, verzekeringsnummer
Huisarts

Vergoedingen

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en dekt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Wel wordt eerst uw eigen risico aangesproken.

Aandacht, praktijk voor ergotherapie heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor is het mogelijk dat wij uw behandelingen direct declareren bij uw zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars vergoeden bij aanvullende pakketten meer behandelingen ergotherapie, soms ook voor mantelzorgers. Het is goed om uw eigen polis na te lezen en eventueel uw zorgverzekeraar hierover te raadplegen.

Het is ook mogelijk om de behandelingen zelf te bekostigen, de factuur krijgt u dan thuisgestuurd.

Tarief

Behandeling per 15 minuten : € 16,00
Toeslag huisbezoek : € 26,00

Uitwisselen en bewaartermijn behandelgegevens

Het uitwisselen van behandelgegevens of overleg met derden is met regelmaat nodig in het belang van uw behandeling (bijv. met medisch specialist, thuiszorg, leverancier, WMO consulent, zorgverzekeraar, fysiotherapeut, logopedist, mantelzorger etc.). Mocht u hiertegen bezwaren hebben, dan kunt u dat uiteraard aangeven. Bij afronding van de behandeling wordt een eindverslag naar de verwijzer of hoofdbehandelaar gestuurd. Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst worden cliëntgegevens gedurende 15 jaar bewaard.

Klachtenprocedure

De ergotherapeut doet er alles aan om de zorg naar wens te laten verlopen. Desondanks kunnen er gevoelens van onvrede ontstaan. Wij vragen u dit eerst met uw ergotherapeut te bespreken, zodat deze samen met u kan zoeken naar een passende oplossing.
Op de website www.klachtenloketparamedici.nl vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.

Postadres:
Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
E info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030 – 310 09 29