Ergotherapie

De ergotherapeut adviseert en begeleidt mensen die dagelijkse activiteiten niet (meer) naar wens kunnen uitvoeren vanwege een fysieke of mentale beperking.

De ergotherapeut:

  • adviseert en begeleidt bij problemen in de dagelijkse activiteiten, zoals zelfverzorging, huishouden, werk, vrije tijd, vervoer en activiteiten op school;
  • denkt mee over keuzes, verdelen van activiteiten in de dag en veilig handelen;
  • geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen;
  • adviseert en begeleidt bij aanschaf van hulpmiddelen;
  • verwijst waar nodig door naar andere zorgverleners;
  • overlegt en adviseert met andere betrokken disciplines.